Hengstenstation

Condities

  • Het bedrag 'dekgeld' en 'gusttarief' zoals vermeld bij de hengsten op deze website zijn exclusief BTW, dierenartskosten, verzendkosten en gezondheidspapieren/TRACES.
  • Voor de stalling van de merrie(met veulen) wordt €15,- exclusief BTW per dag gerekend.

  • KI aan huis mogelijk.

  • Altijd een paspoort meebrengen in verband met de aangescherpte vervoersregels. Paspoort moet daar zijn waar de merrie is. Is het er niet en er komt controle kan men een hoge boete ontvangen. Bij eventuele boete wordt dit doorberekend aan de merriehouder.

  • Het verblijf van de merrie en haar eventuele veulen geschiedt op eigen risico.

  • Stal van de Sande aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ziekte of letsel aan mensen, dieren, vervoermiddelen of anderszins.

  • Merries worden geïnsemineerd voor rekening en risico van de merrie eigenaar.

  • Het verzendsperma dient voor 9.00 besteld te zijn. Indien het sperma bedoeld is voor embryospoeling/icsi dient dit bij de eerste bestelling direct te worden vermeld.

  • Om voor de gustregeling in aanmerking te komen dient men voor 1 oktober van het lopende jaar een gustverklaring in te leveren. Wij factureren de vaste kosten direct  na de 1e inseminatie en deel 2 als de merrie ongeveer 8 weken drachtig is. Mocht ze 1 oktober toch niet meer drachtig zijn en wij een gustverklaring van een dierenarts hebben ontvangen, wordt een deel van de betaling aan u teruggestort.

Guardian S